55. Sint-Joris

Nederrijn (Kleef?), ca. 1510

Victoria and Albert Museum, Londen